DOST SCOOTER KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1. GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak tanımlanacaktır) Dost Scooter Elektrikli Scooter Uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ile hizmete sunulan taşıtların ve mobil uygulamanın kullanım şartlarını, tarafların hukuki mali ve cezai sorumluluklarını ve Kişisel Verilerin Korunması Rıza metnini içeren bir dizi hükmü düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Hizmetlerin kullanım kurallarını düzenleyen, İşbu Dost Scooter Kullanıcı Sözleşme ile eki niteliğindeki KVKK Açık Rıza Metni’nin Dost Scooter web sitesi, mobil uygulaması ve sunduğu hizmetler kullanılmadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir. İşbu Sözleşmede düzenlenen koşulların kabul edilmemesi halinde, Dost Scooter uygulamasının, hizmetlerinin erişimi ve kullanımı mümkün olmayacaktır. Kullanıcı, hizmetlere erişim sağlamak suretiyle, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile eki niteliğindeki KVKK Açık Rıza Metni’nin tüm hükümleri ile hukuken bağlı olduğunu gayrikabili rücu kabul eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, mobil uygulamada işbu sözleşmeyi ve KVKK metnini onaylayıp kayıt işlemini tamamladıktan itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Kullanıcı tarafından web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmetlerin erişimi ve kullanımı, Kullanıcı ile Dost Scooter arasında hukuki bağlayıcılığı olan akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarının kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu gayrikabili rücu kabul edilir. İşbu Sözleşmenin kabulü ile, Kullanıcı en az 18 yaşında olduğunu, sözleşme akdedebilme ve sonuçları ile bağlı olma ehliyetinin bulunduğunu, Sözleşme metni ve eklerinde bulunan tüm koşulların bağlayıcılığını kabul, koşulların yerine getirilmemesinden doğacak her türlü hukuki mali ve cezai sorumluluğun tarafına ait olduğunu taahhüt eder.

Dost Scooter, İşbu sözleşme hükümlerinin tamamını ve/veya belirli bir bölümünü, kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, değiştirme, güncelleme, yenileme hakkına sahip olup, web sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dahildir. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacağından Kullanıcının düzenli olarak sözleşmeyi gözden geçirmesi tavsiye olunur. Yayınlanma tarihinden itibaren hizmetlere erişime veya hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlerin gayrikabili rücu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMAYA BAŞLAMADAN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ VE EKİ NİTELİĞİNDEKİ KVK RIZA METNİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede belirtilen tanımlar aşağıda açıklanmıştır:

2.1 Sözleşme: Hizmetlerin erişimi ve sağlanması amacıyla kullanıcı ile Dost Scooter arasında düzenlenmiş, hukuki sonuç doğuran ve ihtilafların çözümünde esas alınacak, değiştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin tüm hakları Dost Scooter’a ait bu metnin tümünü ve eki niteliğindeki metinleri ifade eder.

2.2 Taşıt: İşbu sözleşmede belirtilen koşullara bağlı kalmak koşulu ile önceden kullanıma sunulan, Kısa mesafeli ulaşımı daha kolay ve çevreye duyarlı hale getiren periyodik olarak şarj edilmesi gereken, dahili bataryalı, nominal motor gücü 250 Watt ve altında olan elektrikli scooter tipi araçları ifade eder.

2.3 Kullanıcı/Sürücü: Dost Scooter tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için mobil uygulamayı ve web sitesini kullanan kişileri ifade eder.

2.4 Dost Scooter: Dost Scooter Elektrikli Scooter Uygulması ile sunulan hizmetleri sağlayan, Dost Teknoloji Tic. Ltd. Şti. ile iş ortaklarını ifade eder.

2.5 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saatlik kullanım karşılığında, sürücünün kullanım süresine göre belirlenen, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç sürücünün hizmet bedeli olarak ödeyeceği miktarı ifade eder.

2.6 Hizmetler: Dost Scooter mobil uygulaması üzerinden sunulan elektrikli scooterları kiralama hizmetini, mobil uygulamayı, isteği bağlı olarak kullanıma sunulan, şarj, personel, ekipman, servisler ve Dost Scooter uygulaması tarafından oluşturulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

2.7 Kurallar: Sözleşmede belirlenen ve Sürücünün riayet etmesi gereken taşıtların kiralama şartlarını, kullanım kurallarını, ücret ve diğer tüm hükümleri ifade eder.

3. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI:

3.1 Dost Scooter tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için, etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (hesap) kaydolmanız ve kullanmanız gerekmektedir. Bir hesaba sahip olmak ve hizmetlerden faydalanmak için kişinin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. İşbu sözleşmenin kabulü halinde, Sürücü 18 yaşından büyük olduğunu, sözleşmenin uygulanmasından doğacak hukuki cezai ve mali ehliyete sahip olduğunu, sözleşmenin bağlayıcı hükümleri ile sorumlu olacağını kabul etmektedir. Şüpheli durumlarda, Dost Scooter, kimlik doğrulaması yönünden ilgili belgeleri isteme hakkına sahiptir. Kimlik doğrulamayı reddettiğiniz takdirde, Dost Scooter hizmetlerini kullanımınızın süreli veya süresiz olarak engellenebileceğini kabul etmektesiniz.

3.2 Fraud/Şüpheli İşlem: Kullanıcı hesabı oluştururken Dost Scooter’a en az bir adet geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı, banka kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şekli) yanı sıra, ad-soyad, adres, cep telefonu numarası ve doğum yılı gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Hesabınızda, tarafımıza sunulacak bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi doğru, tam veya güncel olmayan bilgiler sağlamanız halinde, Hizmetlere erişiminiz ve hizmetleri kullanmanız süreli veya süresiz olarak engellenebilir. Şüpheli işlemlerin önüne geçmek ve kimlik doğrulamayı sağlamak amacıyla Sürücünün adı soyadı ile uyumlu olmayan kredi kartı bilgileri ve/veya ödeme bilgilerinin tespiti halinde, kimlik doğrulama işlemi tamamlanıncaya dek, Dost Scooter hesabınızı kapatmaya, hizmetleri süreli veya süresiz olarak engelleme hakkına sahiptir. Sürücünün kendisine ait kart bilgilerini üçüncü kişilere bilerek ve isteyerek temin etmesi sonucu meydana gelebilecek her türlü zarardan, sürücü münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

3.3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişiminin sağlanmasından Sürücü sorumludur. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmeniz veya hizmetleri kullanmanız halinde mobil ağ verilerinin kullanılmasına izin vermektesiniz. Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ile cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak Sürücünün sorumluluğundadır.

3.4 Sürücü tek bir kullanıcıdır. Dost Scooter ve Sürücü bu sözleşmenin tek taraflarıdır. Sürücü, bireysel bir kullanıcı olup, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Bulunduğunuz bölgedeki bir Taşıt’ı aktif hale getirdiğinizde bu Taşıt’ın sadece sizin tarafınızdan kullanıldığını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Aktif hale getirdiğiniz bir Taşıt’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanımına sunmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu hükmün ihlali halinde, üçüncü kişilerin görebileceği cismi ve maddi zararlar ile Taşıt’ın uğrayabileceği her türlü zarar ve değer kaybına yol açabilecek her türlü durumdan Taşıt’ı aktif hale getiren Sürücü sorumludur. Taşıt’ın 18 yaşının altında kişilere kullandırılması halinde İşbu sözleşme ile belirtilen tüm zararlardan münhasıran Taşıt’ı kendisine temin eden, Sürücü sorumludur.

3.5 Sürücü, Taşıt’ı kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Olumsuz hava şartlarında, Taşıt’ı kullanmak veya kullanmamak Sürücü’nün sorumluluğundadır. Eğer Sürücü, kar, yağmur, sis, dolu, buzlanma, şimşek düşmesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan olumsuz hava şartlarında Taşıt’ın çalıştırılmasının tehlikeli olabileceğini düşündüğü hallerde Taşıt’ı çalıştırmış ise bu şartlara göre gerekli azami önlemleri almakla sorumludur. Olumsuz hava şartlarında, Sürücü tüm çevresel faktörleri ve trafik durumunu değerlendirerek, takip mesafesi, fren mesafesi ve görüş mesafesine uygun hareket etmekle sorumludur.

3.6 Sürücü Hizmetlerin kullanımı esnasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Hizmetleri kullanırken, üçüncü kişileri rahatsız edecek ve mala zarar verecek hareketlerden kaçınmalı, toplumsal saygı ve nezaket kurallarına riayet etmelidir. Sürücü, Taşıt’ı araç sürüşüne kapalı alanlarda, sadece yayaların kullanımına tahsis edilmiş alanlarda kullanmayacağını, yürürlükte olan tüm trafik kurallarına riayet edeceğini, Kanunların suç saydığı şekilde, gayri kanuni biçimde ve/veya herhangi bir ticari amaç için kullanmayacağını, alkol, uyuşturucu ve/veya ilaç etkisi altında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Kullanıcı Hesabı’nın bağlı olduğu telefonun çalınması halinde, en geç 24 saat içerisinde durumu Dost Scooter’a bildirmekle ve hesabının askıya alınmasını talep etmekle yükümlüdür. Kullanıcı hesabının bağlı olduğu telefonun, bilerek, isteyerek veya kendi rızası dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

 3.7 Sürücü Taşıtların günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca kullanıma hazır bulunmadığını kabul eder. Hizmetler toplam taşıt sayısı ile sınırlıdır. Taşıtlar Sözleşmede belirtilen süreler çerçevesinde kiralanabilir. Taşıtların uygunluk durumu garanti edilmez.

3.8 Sürücü Taşıtı sadece şehir içi bölgelerde kullanacağını, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak, uluslararası yollar gibi Taşıtların kullanımının tehlikeli olduğu alanlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Taşıtın kullanımına ilişkin coğrafik sınırları belirleme hakkı münhasıran Dost Scooter’a ait olup, Sürücü, Taşıtın belirlenen coğrafi sınırların dışına çıkarmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.9 Sürücü, Taşıtın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. Sürücü, yasal mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları temin etmek ve kullanmakla sorumludur.

4. GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

4.1 Sürücü, kendi güvenliği, çevresinin güvenliği ve Taşıtın güvenliği için aşağıda belirtilen kurallara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Sürüş öncesi alınması gereken tedbirler şu şekildedir:

4.2.1 Taşıtın genel durumunun, tekerlerinin, fren aksanının kontrol edilmesi

4.2.2 Frenlerin, fren lambalarının ve farların çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

4.2.3 Taşıtın güvenli sürüşüne ilişkin yardımcı ekipmanın kontrol edilmesi, ayaklığının, kilidinin kontrol edilmesi

4.2.4 Kullanılacak mesafe göz önünde bulundurularak Taşıtın şarj durumunun kontrol edilmesi

4.2.5 Taşıtta gözle görünür bir zararın olup olmadığının kontrol edilmesi

4.3 Sürüş Esnasında ve Sürüşü sonlandırırken uyulması gereken kurallar şu şekildedir:

4.3.1 Sürüş esnasında sırt çantası, el çantası veya herhangi bir başka eşyanın taşınması Taşıtın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıtın dengesini bozabilir. Taşıtın çanta ile kullanılması halinde, çantanın vücudu bitişik durumda olması, Sürücü’nün ve Taşıtın daimi parçaları haricinde aerodinamiğini bozmayacak şekilde tedbir alınması gerekmektedir.

4.3.2 Sürüş esnasında, dikkat dağıtacak ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak, cep telefonu, tablet, müzik çalar gibi elektronik cihazların, kulaklık ve benzeri duymayı engelleyecek aparatların kullanılmaması gerekmektedir.

4.3.3 Taşıtın gidon bölümüne ağır çantalar ya da buna benzer ağır eşyalar yerleştirilmemelidir.

4.3.5 Bisiklet yolu olmayan, araç trafiğine açık yerlerde Taşıtın kullanımına ekstra dikkat gösterilmelidir. Araç sürücülerinin ya da üçüncü kişilerin kusurlu davranışlarından Dost Scooter sorumlu değildir.

4.3.6 Alkol, uyuşturucu, ilaç veya güvenli sürüş yeterliliğinin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanılmamalıdır.

4.3.7 Taşıtta ikinci bir kişi veya çocuk taşınmamalıdır.

4.3.8 Taşıtta hayvan taşınmamalı, taşıtın gidonuna hayvan gezdirmek için kullanılan tasma ve türevi aparatlar bağlanmamalıdır.

4.3.9 Taşıt, sürüş bittiğinde mutlaka kilitlenmelidir. Kilitleme işlemi, taşıt üzerinde bulunan kilit mekanizması ile yapılmalı, Taşıtlara başkaca kilit takılmamalıdır. Eğer, Taşıt kilitlenmezse, sürüş devam ediyor sayılacak ve buna göre ücretlendirilmeye devam edecektir. Sürüşün tamamlandığı yönünde bildirim almadan, Taşıt’ı bırakmayınız.

4.3.10 Taşıt, halka açık bir yere, ayaklığı açık şekilde park edilmelidir. Taşıt, onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışında herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca, Taşıt devrilme ve zarar riski taşıyan, trafiğin yoğun olduğu bölgelere park edilmemelidir.

4.3.11 Taşıt, umuma kapalı bir yere park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde ve görülebilecek şekilde park edilmelidir.

4.3.12 Sürücü, Taşıt’ı, yarış, akrobasi, dağ sürüşü gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan özel sürüşler için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Taşıt’ı, toprak yol, normal sürüşü engelleyecek şekilde suyla kaplı alanlar, engebeli arazilerde, taşıtın kullanımının yasayla yasak olduğu yerlerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.13 Taşıt’ın maksimum ağırlık limiti olan 91 kilogram geçilmemelidir.

4.3.14 Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetleri işbu Sözleşme’de belirtilen durumların dışında kullanmak amacıyla Taşıtlar üzerinde onaysız değişiklikler yapılamaz.

4.3.15 Sürücü, taşıtı bağlı olduğu üniversite kampüsü sınırlarında kullanıyorsa, kampüs kurallarına riayet etmekle, taşıtın kullanımının yasaklandığı ve tehlikeli olduğu bölgelerde taşıtı kullanmamakla sorumludur. Aksi takdirde doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.16 Üniversite kampüslerinde sürüş yapıldığı durumlarda sürücü her türlü hasarları, bireysel kaza, ölümle sonuçlanabilecek olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması, vb. tüm durumlardan sorumludur. Oluşabilecek bu gibi durumlarda kullanım yapılan üniversite yönetimi, kurumlar, Dost scooter sorumlu tutulamaz.

HİZMETLERİN KULLANIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİN BİLİNEBİLİR VEYA BİLİNEMEYECEK, ÖNGÖRÜLEBİLİR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYECEK OLMASI FARK ETMEKSİZİN TÜM HATALI VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLARI, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARI, İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİALARI, TALEPLERİ, ZARARLARI, KAYIPLARI, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ GAYRIKABİLİ RÜCU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

4.4 Taşıtın Şarj Olması Ve Kullanımı: Dost Scooter Elektrikli Scooter’ların çalışabilmesi için periyodik olarak şarj edilmeleri gerekmektedir. Taşıtın şarj seviyesi kullanıma, zamana ve mesafeye bağlı olarak zamanla azalmaktadır. Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça Taşıt’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir veya tamamen bitebilir. Taşıtın şarj durumuna göre çalıştırılıp çalıştırılmaması hususunda sorumluluk Sürücü’ye aittir. Dost Scooter, Sürücü’nün varış noktasına kadar aracın şarj durumunu hiçbir durumda garanti etmez. Taşıttaki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıt’ı çalıştırmadan önce şarj seviyesinden emin olmak Sürücü’nün sorumluluğundadır. Sürücü, taşıtın şarj seviyesinin %10 un altına indiği takdirde çalışmaz hale geleceğini kabul etmektedir.

4.5 Taşıt, Sürücü’nün istediği yere Dost Scooter kullanılmadan öncesi de dahil olmak üzere, Taşıt kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir.

Taşıt’ın kiralama sırasında şarjı biterse, Sürücü sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırır.

4.6 Sürücü herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı Dost Scooter’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt’ın çalınmasına sebep olmuşsa Sürücü durumu aynı zamanda 24 saat içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Sürücü, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Sürücünün kusurunun bulunmadığı hallerde, tüm ihtilafın kusuru olan üçüncü Kişilere yöneltileceğini, üçüncü Kişilerin kusurlarından kaynaklı zararların ve ihtilafların Dost Scooter’a yöneltilemeyeceğini Sürücü gayrikabili rücu kabul eder.

4.7 Sürücü, Taşıt’ı teslim aldığı gibi bırakmakla yükümlüdür. Sürücü olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

5- FİYAT POLİTİKASI

5.1 Ücretlendirme ve Ödeme: Sürücü, Taşıt’ı sürüş başına ücretle ve mobil uygulamada belirtilen fiyatlar dahilinde kullanabilir. Fiyat politikasına, ücret ve diğer harcamalar, Dost Scooter tarafından tahsil edilecek yürürlükteki vergi ve harçlar ile diğer yerel ücretlendirmeler dahildir. Ücretler, Sürücü’nün sisteme tanımlamış olduğu kredi kartı ve/veya diğer ödeme metotları ile bu Sözleşme’de tanımlandığı üzere tahsil olunacaktır. Fiyat politikasında, bölgesel bazda değişiklikler olabilir. Bazı bölgelerde, talebin fazla olduğu hallerde, ücretlerin büyük oranda artış gösterebileceğini Sürücü kabul eder. Dost Scooter, ödemeleri, Sözleşme dışı BDDK lisanslı tüzel kişiler ve iş ortakları aracılığı ile tahsil eder. Kullanıcı, geçerli bir kart numarası ve talep edilecek ilgili kart bilgilerini, ödeme hizmeti altyapısını sağlayan İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “İyzico” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan sisteme girer. İşbu sözleşmeyi imzalamakla veya elektronik ortamda kabul etmekle, İyzico’nun kullanım bedellerini bu bilgileri kullanarak toplamakla yetkilendirildiğini kabul eder. KULLANICI’nın kart bilgileri dost Scooter tarafından saklanmaz, kredi kartı bilgilerinin herhangi bir surette izinsiz kullanımı nedeniyle Dost Scooter‘ın sorumluluğu yoktur. Ödeme alt yapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kişisel bilgilerinin, hizmete ilişkin bilgilerin ve ödeme bilgilerinin İyzico’ya aktarılması ve İyzico tarafından kişisel verilerinin İyzico Gizlilik Politikasına göre işlenmesi ve saklanmasını kabul ve taahhüt eder. Sürücünün, İyzico Ödeme Hizmetleri ile meydana gelebilecek hukuki ihtilaflarından, Dost Scooter sorumlu tutulamaz, İyzico’nun sorumluluğuna ilişkin hususlar Dost Scooter’a rücu edilemez.

5.2 Promosyon Kodları: Dost Scooter, belli zamanlarda ve belirlenecek şartlara göre, indirim ve Promosyon kodları uygulama hakkına sahip olup, her promosyon koduna ilişkin şart ve ek düzenlemeler tek tek düzenlenecektir. Promosyon kodları tek seferlik teklifler olup, sadece mobil uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon kodları, planlanan amaçlara ve Sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanılmalıdır. Aksi açıkça belirtilmediği takdirde, Promosyon kodları, çoğaltılamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya ait hale getirilemez. Promosyon kodları, Dost Scooter’a tek taraflı sorumluluk yüklemeyecek şekilde herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda geçersiz kılınabilir. Promosyon kodları, nakit yerine geçmez ve kullanımınızdan önce süresi dolabilir. Promosyon kodları, tek bir hesapla sınırlı olarak kullanılabilir, başka tekliflerle birleştirilemez. Dost Scooter, Promosyon kodlarını istediği zaman tek taraflı olarak güncelleme, erteleme ve iptal etme hakkına sahiptir.

5.3 Süre Bazlı Fiyat Politikası: Azami kiralama süresi 24 saattir. Sürücü azami 24 saat kiralama süresi sonunda taşıtı tam ve eksiksiz şekilde ve bu sözleşmede belirtilen tüm şartlara uygun olarak teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Sürücü, 24 saatlik süre sonunda taşıtı, belirlenen şartlar doğrultusunda tekrar kiralama hakkına sahiptir. Sürücü, taşıtın kilitlenme sürecinde doğabilecek süre bazlı aksaklıkları göz önünde bulundurmakla sorumludur. Bir gün içerisinde tahsil edilebilecek ücret, fiyatlandırma politikasında belirtilen ücretler üzerinden hesaplanıp tahsil edilecektir. Taşıt iade edilirken, birikmiş kiralama ücretleri ya da azami süre bazlı fiyat politikası hesaplanarak Sürücü’den tahsil edilecektir. 48 saat içinde belirlenen usullere göre kilitlenmemiş, sürüşü tamamlanmamış ve teyit alınmamış Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak işlem görecek, Sürücü’den taşıt başına 8.000 TL (sekiz bin Türk Lirası) tahsil edilecek, durum ilgili mercilere bildirilecektir. Dost Scooter, kayıp ya da çalıntı olarak işlem görmemiş, ancak 24 saati geçen kiralamalarda servis ücreti olarak 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) tahsil edecektir. Sürücü, aracın teslim edilmemesinden münhasıran sorumlu olup, bu maddede belirtilen şartları gayrikabili rücu kabul eder, belirlenen ücreti ödemeyi taahhüt eder.

5.4 Sürücü, Hizmetlerden yararlanabilmek ve yararlanmaya devam etmek için mutlaka son kullanım tarihiyle beraber geçerli bir kredi kartı ve/veya bir ödeme metodu sunmalı, kartın güncelliğinden emin olmalıdır. Güncelliği sona eren kredi kartı ve/veya bankamatik kartının tespiti halinde, hizmetleri durdurma ve askıya alma, hizmet kullanımına ilişkin ücret üzerinde yasal faiz ve gecikme faizi işletme hakkına sahiptir.  Sürücü, Dost Scooter’a bildirdiği herhangi bir kredi kartının, bankamatik kartının ve/veya ödeme metodunun Dost Scooter tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sürücü, Dost Scooter’a kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verdiğini gayrikabili rücu kabul eder. Sürücü, kredi kartından/bankamatik kartından ve/veya ödeme aracından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz etmesi halinde, itirazın o ayın bitimine kadar 10 iş günü içerisinde, bu durumu yazılı olarak Dost Scooter’a bildirmeli, itiraza konu sürüşe ilişkin yer ve zaman gibi ilgili tüm bilgileri Dost Scooter’a sağlamalıdır.

5.5 Sürücü’nün , Taşıt’ı Sözleşmede belirlenen kurallara aykırı şekilde, onaylanmamış bir özel mülke,  kilit altına alınmış bir yere, herhangi bir özel alana park etmesi halinde, kendisine 50 TL (elli Türk Lirasına) kadar bir ücret tahakkuk ettirilecektir. Eğer herhangi bir Taşıt, Sürücünün hesabı aracılığı ile Sürücüden habersiz olarak kullanılır ise, taşıt kurtarılıp deaktive edilinceye kadar tüm seyahat ücretleri ile olası zararlar ve buna isabet eden cezalar ile araç kurtarma bedeli olan 400 TL (dörtyüz Türk Lirası ) Sürücü’den tahsil edilecektir. Eğer Taşıt çalınırsa cihaz bedeli olan 8.000 TL Sürücü’den tahsil edilecektir.  Sürücü, üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi ve cismani zararlardan münhasıran, tek başına sorumludur. Üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara karşı doğabilecek mali yükümlülüklerin tamamını Sürücü’ye rücu etme hakkı saklıdır.

5.6 CEZALAR: Dost Scooter hizmetleri her sürüş başına uygulama üzerinden belirlenen fiyatlara göre hesaplanır. Sürücü bunun dışında bir ek ücret veya depozito ödemez, ancak, hasar, kayıp, çalınma, yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hataların tespit edilmesi halinde, Dost Scooter bazı ücretleri Sürücü’den tahsil etme hakkına sahiptir. Bunlar;

Kullanıcı Kaynaklı Hatalar:  Tamir Bedeli

Çalınma:  Scooter Bedeli 8.000 TL

Yanlış park (Yaya ya da araç trafiğine engel olunması, güvenli olmayan yere kilitlenmesi, toplumu rahatsız edecek şekilde park, vb.) : 50 TL

Taşıtın belirlenen alan dışına bırakılması, belirlenen coğrafik alan dışına çıkılması, farklı bir kilit mekanizması ile kilitlenmesi: 400 TL

Taşıtın halkın erişimine kapalı bir alana ya da özel mülke park edilmesi: 50 TL

Taşıt ile toplu taşıma aracına binilmesi: 400 TL

Taşıtın hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi:  400 TL

5.6 Fiyat Politikasında, dönemsel olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6-MÜLKİYET

6.1 Dost Scooter’ın tüm hizmetleri, ekipmanları ve bu hizmetlere bağlı mobil uygulama, web sitesi ile bunlara ait yazılım, program ve kodlar, Dost Scooter markası, logosu, ticari unvanı, ürün ve hizmet adları, Kullanıcı Sözleşmesi, KVK Rıza Metni ile bunlara ait tüm haklar mühasıran Dost Teknoloji Ticaret Ltd. Şti.’ne aittir. Sürücü, bu hususları gayrikabili rücu kabul eder. Sürücü, Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir ekipmanını ve/veya parçasını sökmemeyi, Taşıt’ın üzerine yazı yazmamayı, marka belirtir amblem, logo ve yazıları tahrif etmemeyi taahhüt eder. Sayılı zararlardan Sürücü münhasıran sorumludur. Hizmet kullanımı, taşıt  ve hizmetler bakımından sınırlı olup, Sürücü’ye ticari unvanın, markanın, logoların, ürün ve hizmet adlarının, izinsiz şekilde reklam, tanıtım ve/veya referans amaçlı olarak, kendisinin veya üçüncü kişilerin menfaatine sunulması hakkı tanımaz.

6.2 Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma; Dost Scooter tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma; Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma; Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme, Kazıma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma; Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi gibi işlemlerin yapılması kesinlikle yasak olup, tespiti halinde, Hizmetlerden erişiminiz süreli yada süresiz olarak engellenecek, ilgili yasa, şikayet ve başvuru yollarına başvurma hakkı münhasıran Dost Scooter’a ait olacaktır.

Taşıtlar Dost Teknoloji Tic. Ltd. Şti.’nin özel mülkiyetindedir. Sürücünün veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.

7- EK KULLANIM KOŞULLARI:

7.1 Sürücü, Sözleşmenin 4. Maddesinde düzenlenen kurallarla birlikte, kapsamı aşağıda belirlenen koşullara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Bu koşullar taşıtın kullanılmadan önce, kullanım esnasında ve kullanım sonrasındaki tedbirleri içermektedir.

7.2 Kayıp ve Çalıntı Araç: Aşağıda sayılan hallerde Taşıt, kayıp ve çalıntı olarak kabul edilir ve bu şekilde işlem görür:

7.2.1 Taşıt, 24 ardışık saat içerisinde onaylı şekilde teslim edilmez ise,

7.2.2 Taşıtın, takibini sağlayan GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa,

7.2.3 Sürüşün bitmesinin ardından taşıt, 10 dakikadan uzun süre onaylanmamış bir özel mülke,  kilit altına alınmış bir yere, herhangi bir özel alana park edilirse,

7.2.4 Herhangi bir sürüş dahilinde, taşıt üçüncü kişinin kullanımına sunulup, yetkisiz kişi tarafından araç hareket ettirilirse,

7.2.5 Dost Scooter’ın, taşıtın kayıp ve çalıntı olduğuna dair değerlendirme yapmasına sebep olacak kuvvetli emarelerin varlığında,

Taşıt kayıp yada çalıntı olarak kabul edilir. Taşıtların sorumluluğunun o Taşıt ile son yolculuk yapan Sürücü’ye ait olduğu kabul edilir. Eğer bir Taşıt, Dost Scooter tarafından çalıntı veya kayıp olarak işlem görürse, Dost Scooter iade ve tazmine ilişkin tüm hukuki mercilere başvurma hakkına sahip olup, taşıtın temini ve zararın tazmini son kullanıcıya aittir. Sürücü Taşıtın kaybolduğunu ya da çalındığını Dost Scooter’a olabilecek en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder.Taraflar, Dost Scooter’ın veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.3 Sürüş Güvenliği: İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları temin etmek ve kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır. Dost Scooter, tüm Sürücülerin vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; Snell, CPSC, ANSI veya ASTM onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder. Dost Scooter, kaskın güvenliği ve kalitesiyle ilgili bir garanti vermez, Sürücü, olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. Sürücü, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Sürücü bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir.

7.4 Taşıt Rotası: Dost Scooter, sunmuş olduğu hizmetler bakımından Sürücü’ye bir rota sunmaz, gidilecek yere garanti etmez, Taşıt’ın kullanıldığı yerin taşıt kullanımına uygun olup olmadığının tayini ve sorumluluğu Sürücü’ye aittir.

8- KISITLAMALAR:

Dost Scooter, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir zamanda, Sürücülere sunduğu hizmetleri kısıtlayabilir, engelleyebilir, süreli veya süresiz olarak devre dışı bırakabilir. Bunun yanı sıra,  Sürücü hizmetleri istediği zaman kullanmayı bırakabilir. Ancak her şartta, bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

 

9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Sözleşme ile, sözleşmenin eki niteliğinde olan ve web sitesinde yayınlanan KVK Rıza Metni’ni Sürücü gayrıkabili rücu kabul eder. Kullanıcıların kişisel veri güvenliği konusunda azami tedbirler Dost Scooter tarafından alınır. Detayı KVK Rıza Metninde açıklanacağı şekilde, verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, gerektiği takdirde yasal merciler ve iş ortakları ile paylaşılması, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından Dost Scooter, her ne surette olursa olsun, sorumlu değildir. Dost Scooter’ın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Dost Scooter KVK Rıza Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı’nın üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile Dost Scooter arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

İşbu Sözleşme ile, bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz: (1) Hizmetleri kullanımınızla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntünüzü ve sesinizi; Dost Scooter tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle Dost Scooter ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğinizi ,Dost Scooter’ın bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, Dost Scooter ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınızı diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğinizi, bu nedenle Dost Scooter ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

10- FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

DOST SCOOTER HİZMETLERİNİN KULLANIMINDAN DOĞABİLECEK TÜM RİSKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASALARIN EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SÜRÜCÜYE AİT OLDUĞUNU SÜRÜCÜ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

DOST SCOOTER, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ İLE, KULLANICIYI MEYDANA GELEBİLECEK TÜM ZARARLARA KARŞI UYARMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE, HİZMETLERİN KULLANIMI İLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANIM SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK KAR KAYBI, VERİ KAYBI, CİSMANİ YARALANMA, HASAR VE BUNLARA BAĞLI GİDERLERDEN SORUMLU VE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.   HİÇBİR ŞEKİLDE DOST SCOOTER HİZMETLERİNDE KAYNAKLANAN HASAR, KAYIP, YARALANMA VE DİĞER HUKUKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLABİLECEK SORUMLULUKLARI VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1.000 TL (BİN TÜRK LİRASI)’NI GEÇEMEZ.

Sürücü, Taşıtın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Kullanıcı, Taşıtın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Kullanıcı, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, Dost Scooter, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Kullanıcı; İlişkili Taraflar ya da Kullanıcının bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Kullanıcının Hizmetlerden, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, Dost Scooter ve diğer İlişkili Taraflar, tüm garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Kullanıcının kendi takdirine bağlıdır.

Kullanıcı, herhangi bir Hizmeti, Taşıtı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Kullanıcının ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Kullanıcının, Hizmetleri, Taşıtları ve Dost Scooter tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Sürücü, Dost Scooter ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, Dost Scooter’ın sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetleri sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); Sürücü’nün Dost Scooter Hizmetlerini, Taşıtları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talep”ten feragat etmeyi, bu taleplerden Dost Scooter’ı ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır.

“Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Sürücü’nün yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir.

12- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda Dost Scooter’ın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflardan birinin Sözleşme ’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu hakkın daha sonra kullanılmasına engel teşkil etmez. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Kullanıcı bunu kabul ve taahhüt eder.

14- FESİH

Tarafların işbu Sözleşmeyi istedikleri zaman fesih etme hakları saklıdır. Kullanıcının işbu Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Dost Scooter tarafından sunulan hizmetlerden yararlanamaz.

15-BİLDİRİM

Dost Scooter, Kullanıcının e-posta adresine, mobil uygulama üzerinden veya Kullanıcı Hesabında belirtilen adresine bildirimde bulunabilir.

Şirketimize dost@dost.ltd adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

16- KULLANICI KABUL BEYANI

Kullanıcı ve Hesap sahibi olarak İşbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları okuyup anladığımı ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Sözleşmenin ve bağlı KVK Açık Rıza Metni’nin, elektronik onay ile tüm hükümlerinden sorumlu olduğumu, 18 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıta binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıtı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum. İşbu Sözleşmeyi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’ de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorum. Taşıtın kullanımını bildiğimi ve Taşıtı sürmeye yeterli derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu, Belirtilen ücret ve cezaların okuyup anladığımı ve kabul ettiğimi kabul ve beyan ederim. Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırladığını kabul ediyorum.

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Kullanıcı bu Sözleşmeyi okuduğunu, koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük: 01.03.2020